Etailigence จับมือ depa,Wisesight และ ZWIZ.AI  เปิดตัวนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสแข่งขันให้  SMEs

Etailligence , depa , Wisesight และ ZWIZ.AI  แถลงข่าวเปิดตัว Etailligence Platform เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าขาย E-Commerce ในประเทศไทย เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนด้านธุรกิจ ให้การทำการตลาดด้านการขายออนไลน์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) กล่าวว่า “การค้าขายบนโลกออนไลน์ (E-commerce) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลการซื้อขายออนไลน์ที่มากมายมหาศาล ทำให้มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลผ่าน Seller Etailligence Dashbord โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก คือ ข้อมูลภาพรวมตลาด อี คอมเมิร์ส ในประเทศไทย แบ่งตามประเภทของสินค้า ที่จะทำให้ผู้ใช้เห็นถึง ยอดขาย จำนวนร้านค้า จำนวนสินค้าที่ขายในตลาด อีคอมเมิร์ส และเจาะลึกไปถึงสินค้าที่ขายดี บอกจำนวนที่ขายได้พร้อมยอดขายรวม และอันดับของร้านค้าที่ขายดี ซึ่งการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้ผู้ขายตัดสินใจวางแผนการตลาดได้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ อีเทลลิเจนซ์ ยังได้ผู้นำด้าน Social Listening อย่างคุณกล้า จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อการตลาดด้านข้อมูลให้สมบูรณ์แบบ

ในงาน ยังได้รับเกียรติจากทางภาครัฐ อย่าง ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กล่าวถึงธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยว่า กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการบริโภค การแข่งขันในตลาด และผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจขนาดเล็กจึงต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการ ลดต้นทุน สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ และเข้าถึงลูกค้าใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น depa Digtal Transformation Fund และ depa mini transformation voucher”


พร้อมกันนั้น ยังได้ทำความรู้จัก กับ Social Media Automation Platform “ZWIZ.AI” โดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล, CEO, ZWIZ.AI กล่าวว่า  ได้ร่วมมือกับไวซ์ไซท์ จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อว่า ZWIZ Social Media Automation Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การทำงานบนโซเชียลมีเดียเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การตอบแชท การขายและการทำการตลาด โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ จะเปิดตัวซอฟแวร์ 2 ตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่า ZOZ (สด) ระบบไลฟ์สดรูปแบบใหม่ และ Zerva (เซอร์ว่า) ระบบจองออนไลน์ผ่านโซเชียล รวมถึงในไตรมาส 4 ของปีนี้มีแผนจะเปิดตัวอีก 2 ซอฟแวร์สำหรับ SMEs พร้อมชูเป้าหมายระยะยาวในการสร้างระบบ Social Media Automation ให้ธุรกิจในไทย พร้อมขยายไปสู่อาเซียนในปี 2567

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ธุรกิจขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 35% ของ GDP รวมของประเทศในปี 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรการเงินและคน ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่อาจไม่เพียงพอ เราเองในฐานะบริษัท SME และผู้ให้บริการข้อมูลเข้าใจและเห็นถึงข้อจำกัดนี้ และมองว่า ‘ข้อมูล’ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ รวมถึงการฟังเสียงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะเป็นทางลัดที่ทำให้เข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เราจึงรวบรวมทีมผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มาฝึกอบรม แนะนำการใช้งานเครื่องมือ ZOCIAL EYE เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเฉลี่ย 89 บาทต่อวันเท่านั้น”

การเปิดตัวทั้ง 3 Platform ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย (SMEs) ให้มีเครื่องมือทางการตลาด ใช้ข้อมูล (data-driven) ในการวางแผนธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ