ความสําคัญของ Big Data ในตลาด ecommerce

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด ecommerce ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการการซื้อขายของพวกเขา ข้อมูลได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจและกระตุ้นการเติบโต หัวข้อนี้จะเป็นเรื่องความสําคัญของข้อมูลในตลาด ecommerce และบทบาทสําคัญในการสร้างกระบวนการตัดสินใจ

1. เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า: ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าซึ่งช่วยให้ธุรกิจ ecommerce ได้เข้าใจในความชอบและพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากที่รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เว็บไซต์ การโต้ตอบในโซเชียลมีเดีย ประวัติการซื้อ และข้อมูลประชากร บริษัทสามารถกำหนดรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงด้วยโฆษณาที่กําหนดเอง และเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขา

2. การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: การสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและใช้งานง่ายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จในอุตสาหกรรม ecommerce ที่แข่งขันกันมากในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้บริษัทสามารถระบุ pain point ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือโดยการติดตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ หรือทําการทดลองการทดสอบ A / B เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์อัตราการยกเลิกในขั้นตอนที่แตกต่างกันของกระบวนการซื้อสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับที่ลูกค้าที่มีศักยภาพ และอาจพบปัญหาที่นําไปสู่โอกาสการขายที่หายไป

3. กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล: การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลได้กลายเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในการดําเนินงาน ecommerce ที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ algorithm ที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อในอดีต หรือการเรียกดูที่สามารถจับได้ผ่านคุกกี้/การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายผ่านแคมเปญทางอีเมลหรือคําแนะนําผลิตภัณฑ์ในหน้าการขายได้

4. การจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain: การจัดการสินค้าคงคลังที่แม่นยําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจ ecommerce ทั้งหลาย เนื่องจากเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าและระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้กลายเป็นความท้าทายมากขึ้นเมื่อต้องจัดการกับแคตตาล็อกสินค้าจำนวนมากในหลายช่องทางหรือหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน โดยจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการคาดเดาแนวโน้มความต้องการในอนาคต บริษัท ecommerce จะสามารถปรับปรุง Supply Chain ของพวกเขาและตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเติมสต็อก กลยุทธ์การกําหนดราคา และแม้กระทั่งการระบุผู้จัดจําหน่ายหรือคู่ค้าที่มีศักยภาพได้

5. การตรวจจับการโกงและการรักษาความปลอดภัย: ตลาด ecommerce เป็นอันตรายต่อการฉ้อโกงมากมาย เช่น การขโมยตัวตน การโกงบัตรเครดิต และการร้องเรียนปลอมๆ โซลูชั่นที่ใช้ข้อมูลช่วยจะสามารถเสริมการรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจสอบรูปแบบการทําธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยใช้ algorithm ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้แบบ real time และบันทึกกิจกรรมที่น่าสงสัยเอาไว้

กล่าวโดยสรุป ข้อมูลในตลาด ecommerce ผ่านเทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมีความสำคัญ โดยธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกในพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของพวกเขา ปรับแต่งกลยุทธ์การตลาด ปรับแต่งประสิทธิภาพการดําเนินงานใน Supply Chain ในเวลาเดียวกันก็สามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในขณะที่เทคโนโลยียังคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว องค์กรที่ใช้พลังของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถประสบความสําเร็จในสภาพแวดล้อมการแข่งขันสูงของตลาด ecommerce ทุกวันนี้ได้